၂၀၂၄ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန်စာရင်းနှင့် နေရာများ အသိပေးကြေညာခြင်း


null


null


null


null
null
null
null

To Download Application Form

No.
Current Stay Type
Download
01
Permanent Resident (PR)
02
Employment Pass (EP)
03
S Pass (SP)
04
Student Pass
05
Dependent Pass / Long Term Visit Pass
06
Work Permit(Nursing/ Health Care/ Normal)
07
Work Permit (Domestic Helper)
08
Seaman


null


null


null


null


null


null
null


null