null


null
null
null
null
null
null
null
null


null
null
null
null
null


null
null
null
null
null


null


null


null


null


စင်ကာပူရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ မွေးဖွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုစာရင်း အချက်အလက်များအား သတင်းပေးပို့ပါရန် အသိပေး ကြေညာခြင်း


နိုင်ငံခြားသားခင်ပွန်းအပေါ် မှီခိုသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများမှ ပေးသွင်းထားသည့် အပြန်လေယာဉ် စရိတ်အား ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း


စင်ကာပူနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသူ/သားများသို့ နှစ်သစ်ကူးနှုတ်ဆက်လွှာ