ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်ပြုလုပ်ခွင့်ရသူများစာရင်း။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်သည်။

မွေးကင်းစကလေးများအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျောက်ထားရာတွင် မိခင် (သို့) ဖခင်သာ
လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကလေးခေါ်လာရန်မလိုအပ်ပါ။

The below list are approval to make new passport at our embassy. If the applicant name is on the below stated list, You must complete the below steps before coming down to our embassy

  1. Print the page of the applicant name appear on the list
  2. Book appointment
  3. Bring Required documents

For New born baby Passport     null <<<(Latest Update 26 JUNE 2024)


For New approved passport ( Lost passport & seaman to offshore passport )          null   <<<(Latest Update 23 MAR 2024)