နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးများ၏ အခြေခံပညာ ဆောင်ရွက်ချက်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြား ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားရေး (ပထမနှစ်၀က်ဆုံးစာမေးပွဲ) ဖြေဆိုရန် နေ့ရက်နှင့် အခန်းနေရာများ(ထပ်မံ) အသိပေးကြေငြာခြင်း


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ကြားရေး (ပထမနှစ်၀က်ဆုံးစာမေးပွဲ)ဖြေဆိုရန် အချိန်စာရင်းနှင့်နေရာအား အသိပေး ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ (သူငယ်တန်း)ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အတွက် ပထမနှစ်၀က်ဆုံး သင်ယူမှု့ရလဒ်မှတ်တမ်းများနှင့် (ပထမတန်း) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အတွက် ပထမနှစ်၀က်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းများ ဖြည့်သွင်း ဖြေဆိုပေးပို့ရေးကိစ္စ


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ် (ပထမတန်း) သင်ရိုးသစ် ဖတ်စာအုပ်များ ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာနများမှ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုမည့်သူများ အတွက် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများ တင်သွင်းရန်ကိစ္စ


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် ကျောင်းသား/သူများစာရင်းများကို အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေး များ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်အတွက် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အမည်များ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးပို့ ပေးပါရန်ကိစ္စ


၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား ကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း (ဒဿမတန်း) အတွက် သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း


၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ် အတွက် သင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း


၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူ ပြီးမြောက် အောင်မြင်သူများစာရင်း အသိပေး ကြေညာခြင်း