၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ (ပထမနှစ်ဝက်ဆုံး) စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့် အချိန်နှင့်အခန်းနေရာ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည့် သူငယ်တန်းနှင့် ပထမတန်း ကျောင်းသား/သူ များအတွက် ပထမနှစ်ဝက်ဆုံး (သင်ယူမှုရလဒ်မှတ်တမ်းများ) လာရောက်ထုတ်ယူ/ဖြည့်သွင်း နိုင်ပါရန် အသိပေးကြေညာခြင်း

၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်းအစီအစဉ်(ပထမတန်း) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် သင်ရိုးသစ်ဖတ်စာအုပ် များ အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များ၏ ခုံအမှတ် စာရင်းများ အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများအနေဖြင့် ဝင်ခွင့် တောင်းခံလွှာများကို ထုတ်ယူ/တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ်အတွက် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အမည်များ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပေးပို့ ပေးပါရန်ကိစ္စ


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူခြင်း အစီအစဉ် အတွက် သင်တန်းသားများခေါ်ယူခြင်း


၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ သင်ယူပြီးမြောက်အောင်မြင်သူများစာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း


၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားကလေးများ၏ အခြေခံပညာ စာပေးစာယူသင်တန်း (နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲ) ကျင်းပမည့် အချိန်စာရင်း နှင့် အခန်းနေရာများ အသိပေး ကြေညာခြင်း


၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကျင်းပမည့် တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် အချိန်စာရင်းနှင့် အခန်းနေရာများ အသိပေးကြေညာခြင်း